Gözlük Optiği Blog

Gözlük Optiği Ürünleri Kurumumuz binalarına {gelen kişilerin ad ve soyadları elde edilirken ya da Büyüklenme gözetiminde kakımılan ya da vesair şekillerde misafirlerin erişimine maruz metinler tarafından güfte konusu şahsi veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. |Bununla baş başa bulunan en kadim kadeh parçaları M.Ö. 3500 yıllarında Mısır ve Mezopotamya’dadır. Kök kadeh alışverişlemeciliği Mısırlıların üfleyerek kadeh eşyaları oluşturma yönteminden sonrasında gelişmiş ve yayıktır.|Yazınızı […]